Reglament

Sant Cugat – La Mola – Sant Cugat

Dissabte, 19 de juny de 2021

Data: dissabte 19 de juny de 2021.

CMSC proposa dues marxes:

Marxa llarga de 57.93 Km i 3.760 m de desnivell acumulat

Marxa curta (no puntuable per la CCCR) de 23.90 km i 1.502 m de desnivell acumulat.

Horari:

Recollida dorsals de 05:30 a 06:30 a la plaça del monestir, punt de SORTIDA

Sortida graonada de 06:00 a les 06:30 marxa llarga.

Marxa curta, recollida de dorsals de 06:00 a 07:00 i sortida desde les 07:00 fins a les 07:30.

Recorregut:

Sant Cugat (pça Monestir), Sant Quirze, Matadepera, La Mola, Can Robert, Matadepera, Can Parellada, Sant Cugat.

L’itinerari d’anada es fa pel corredor Verd del Vallès fins a Matadepera i el de tornada pel Camí dels monjos de Matadepera a Sant Cugat.

Inscripcions:

Es faran a través de la web del Club muntanyenc Sant Cugat. Data apertura inscripcions divendres 14 de maig, data finalització dimecres 16 de juny (o quan assolim la xifra de 400 inscrits). També hi ha la possibilitat de fer-les presencials a les oficines del club.

No es faran inscripcions el dia de la sortida

Preus:

14ena TRANSFRONTERERA SOCI CMSC FEDERAT SOCI CMSC NO FEDERAT NO SOCI FEDERAT NO SOCI NO FEDERAT
LLARGA 2021 18,00€ 23,00€ 23,00€ 28,00€
CURTA 2021 10,00€ 15,00€ 15,00€ 20,00€

Participants:

Per participar a la Transfronterera, cal tenir 16 anys complerts el dia 31 de desembre de l’any de la caminada. Els menors de 18 anys necessiten autorització escrita dels pares o tutors legals i han d’anar acompanyats d’un adult.

Pot participar a la Transfronterera qualsevol persona que tingui les condicions físiques i psíquiques adients per poder afrontar la prova. Els organitzadors volen remarcar que la Transfronterera requereix unes condicions físiques i psíquiques òptimes, que ha de valorar cada participant, en funció de la longitud, el desnivell i l’altitud de la prova.

És obligatori el material següent :

 1. mascareta homologada FFP2
 2. manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim
 3. telèfon mòbil amb bateria carregada
 4. reserva d’aigua, mínim 500 cc.
 5. llum frontal amb piles de recanvi.

Recordem que cal anar adequadament equipat per afrontar, si escau, les inclemències climàtiques pròpies de muntanya. L’organització pot comprovar a la sortida o en qualsevol moment del recorregut el compliment d’aquesta norma i excloure de la Transfronterera qui no la compleixi.

Un participant es classificarà quan:

 • Hagi completat el recorregut a peu i dins de l’horari establert per l’organització.
 • Hagi passat en l’ordre correcte tots els controls de pas. Només puntuaran per a la Copa CCCR els participants que estiguin federats per la FEEC i amb llicència de l’any en curs.
 • Hagi entregat a l’arribada la targeta de control sense manipular.
 • Hagi respectat el reglament de la prova i el reglament de la CCCR.

Obligacions dels participants

 • Entregar signat a la sortida el full de declaració responsable amb la situació de pandèmia generada per COVID-19.
 • Seguir els protocols establerts pe COVID-19, sortida graonada, ús de mascareta a l’atravessar poblacions ens els controls i avituallaments i en proximitat amb altres caminadors, mantenir distàncies entre els participants.
 • Dur la llicència federativa vigent i el DNI, que s’han de presentar a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
 • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • Comunicar a l’organització qualsevol incidència o accident que hagi observat.
 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.
 • Respectar propietats, masies o conreus per on passi la Transfronterera.
 • No malmetre la natura.
 • No llençar cap tipus de deixalla.
 • En cas d’abandonament, cal comunicar-ho a l’organització directament o utilitzant el telèfon que consta a la targeta de marcatge i lliurar aquesta targeta a un dels controls o a qualsevol membre de l’organització.  Hi ha possibilitat de transport públic directe en el controls de Matadepera i proper en el de Sant Quirze.

Senyalització, controls i avituallaments.

El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de la feec i senyals de plàstic amb la identificació de Cap de rec.

Durant la marxa hi hauran 8 controls de pas i 6 avituallaments segons la taula següent

Els horaris d’obertura dels controls s’han fet considerant un ritme molt alt de caminada, en cap cas s’han considerat els ritmes dels corredors.

En cas d’arribar a un control tancat els participants poden optar per a continuar la cursa notificant la incidència de pas al primer control que trobin obert.

Els avituallament seguiran la normativa del PROCICAT i els protocols de la FEEC.

Sortida:

Abans de la sortida els participants recolliran el dorsal, seguidament tenen l’avituallament i es preparen per a la sortida, mantenint les distàncies de seguretat i amb la màscareta.

Les sortides es faran graonades per ordre de dorsal, cada 30 segons es donarà una sortida a un grup de caminadors.

Disposicions finals.

L’entitat organitzadora, els organitzadors, voluntaris i la FEEC no es fan responsables dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos previstos a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’entitat. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres prejudicis que la participació a la Transfronterera pugui ocasionar als inscrits abans, durant i després de la prova. Cadascú ha d’acceptar la responsabilitat individual dels seus actes i les seves repercussions sobre si mateix o sobre els altres.

En cas de mal temps, l’organització de la Transfronterera valorarà i prendrà les mesures que cregui oportunes, sense descartar la possibilitat de suspendre la prova o neutralitzar-la. Els participants es comprometen a seguir sempre les alternatives marcades per l’organització, la qual no es farà càrrec dels caminadors que no segueixin les instruccions del protocol de seguretat o les indicacions dels organitzadors. La suspensió de la Transfronterera no dona dret a la devolució de l’import de la inscripció.

Les dades d’inscripció (nom i cognoms, adreça, població, DNI, federat, data naixement i adreça electrònica), s’incorporaran a una base de dades propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) per al seu tractament i explotació en aquesta o en pròximes edicions de la Transfronterera. Si hi teniu cap inconvenient, comuniqueu-ho per escrit al CMSC.

Durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar els caminadors i, de les imatges, en farà bon ús per a les finalitats de la marxa. Si per cap motiu no hi esteu d’acord, cal comunicar-ho prèviament per escrit al CMSC.

En cas de variacions de la normativa de PROCICAT i del protocols de la FEEC sobre COVID 19, l’organització modificarà tot allò necessari per assolir-los, comunicant les noves mesures als participants

Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’equip organitzador i pels membres del Comitè Català de Marxes.

Serà motiu de desqualificació l’incompliment de qualsevol norma d’aquest reglament.

Aquest reglament està basat en el de la CCCR i ha estat homologat per la FEEC.

Pel fet d’inscriure’s a la Transfronterera, el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova i les exigències per afrontar-la.