Reglament

REGLAMENT DE LA TRANSFRONTERERA CAP DEL REC

La Transfronterera Cap del Rec és una caminada a peu, excursionista, no competitiva, que forma part de la Circuit Català de Caminades de Resistència (CCCR). El circuit curt no forma part d’aquest calendari.

Per participar a la Transfronterera Cap del Rec, s’ha de tenir la llicència anual de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), o de qualsevol d’equivalent de les federacions adscrites a la Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme (UIAA) o amb conveni de reciprocitat amb la FEEC. En cas de no tenir llicència federativa, es farà una assegurança temporal de la FEEC. Aquestes llicències temporals, amb cobertura únicament vàlida per a la durada de l’activitat, les tramitarà automàticament la mateixa organització de la Transfronterera en el moment que feu la vostra inscripció.

Per participar a la Transfronterera Cap del Rec, cal tenir 14 anys complerts el dia 31 de desembre de l’any de la caminada. Els menors de 18 anys necessiten autorització escrita dels pares o tutors legals i han d’anar acompanyats d’un adult.

Pot participar a la Transfronterera Cap del Rec qualsevol persona que tingui les condicions físiques i psíquiques adients per poder afrontar la prova. Els organitzadors volen remarcar que la Transfronterera requereix unes condicions físiques i psíquiques òptimes, que ha de valorar cada participant, en funció de la longitud, el desnivell i l’altitud de la prova.

És obligatori el material següent :

 1. manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim
 2. mòbil amb bateria carregada
 3. reserva d’aigua

Recordem que cal anar adequadament equipat per afrontar, si escau, les inclemències climàtiques pròpies de l’alta muntanya. L’organització pot comprovar a la sortida o en qualsevol moment del recorregut el compliment d’aquesta norma i excloure de la Transfronterera qui no la compleixi.

L’entitat organitzadora, els organitzadors, voluntaris i la FEEC no es fan responsables dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos previstos a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’entitat. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres prejudicis que la participació a la Transfronterera pugui ocasionar als inscrits abans, durant i després de la prova. Cadascú ha d’acceptar la responsabilitat individual dels seus actes i les seves repercussions sobre si mateix o sobre els altres.

En cas de mal temps, l’organització de la Transfronterera valorarà i prendrà les mesures que cregui oportunes, sense descartar la possibilitat de suspendre la prova o neutralitzar-la. Els participants es comprometen a seguir sempre les alternatives marcades per l’organització, la qual no es farà càrrec dels caminadors que no segueixin les instruccions del protocol de seguretat o les indicacions dels organitzadors. La suspensió de la Transfronterera no dona dret a la devolució de l’import de la inscripció.

Les dades d’inscripció (nom i cognoms, adreça, població, DNI, federat, data naixement i adreça electrònica), s’incorporaran a una base de dades propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) per al seu tractament i explotació en aquesta o en pròximes edicions de la Transfronterera. Si hi teniu cap inconvenient, comuniqueu-ho per escrit al CMSC.

Durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar els caminadors i, de les imatges, en farà bon ús per a les finalitats de la marxa. Si per cap motiu no hi esteu d’acord, cal comunicar-ho prèviament per escrit al CMSC.

Un participant es classificarà quan:

 • Hagi completat el recorregut a peu i dins de l’horari establert per l’organització.
 • Hagi passat en l’ordre correcte tots els controls de pas. Només puntuaran per a la XII Copa CCCR els participants que estiguin federats per la FEEC amb llicència de l’any en curs i facin el circuit llarg.
 • Hagi entregat a l’arribada la targeta de control sense manipular.
 • Hagi respectat el reglament de la prova i el reglament de la CCCR.

Recordem que no està permesa l’acampada lliure a la zona de Cap del Rec, ni a prop ni lluny del refugi. Els qui vulguin acampar, ho poden fer a un càmping existent entre Lles i Cap del Rec, el Cortal del Gral, a uns 4 km del refugi.

Obligacions dels participants

 • Dur la llicència federativa vigent i el DNI, que s’han de presentar a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
 • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • Comunicar a l’organització qualsevol incidència o accident que hagi observat.
 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.
 • Respectar propietats, masies o conreus per on passi la Transfronterera.
 • No malmetre la natura.
 • No llençar cap tipus de deixalla.
 • En cas d’abandonament, cal comunicar-ho a l’organització directament o utilitzant el telèfon que consta a la targeta de marcatge i lliurar aquesta targeta a un dels controls o a qualsevol membre de l’organització. L’únic punt bo per abandonar la Transfronterera és l’avituallament a la font de la Closa, a Andorra, on l’organització pot facilitar informació sobre transport públic o places d’autocar, si n’hi ha de disponibles. La persona que abandoni es farà càrrec de les despeses.

Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’equip organitzador i pels membres del Comitè Català de Marxes.

Serà motiu de desqualificació l’incompliment de qualsevol norma d’aquest reglament.

Aquest reglament està basat en el de la CCCR i ha estat homologat per la FEEC.

Pel fet d’inscriure’s a la Transfronterera, el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova i les exigències per afrontar-la.