Edicions anteriors

1a Marxa Cap del Rec – 2007

2a Marxa Cap del Rec – 2008

3a Marxa Cap del Rec – 2009

4a Marxa Cap del Rec – 2010

5a Marxa Cap del Rec – 2011

6a Marxa Cap del Rec – 2012

7a Marxa Cap del Rec 2013

8a Marxa Cap del Rec 2014

9a Marxa Cap del Rec 2015

10a Marxa Cap del Rec 2015