Edicions anteriors

1a Marxa Cap del Rec – 2007

2a Marxa Cap del Rec – 2008

3a Marxa Cap del Rec – 2009

4a Marxa Cap del Rec – 2010

5a Marxa Cap del Rec – 2011

6a Marxa Cap del Rec – 2012

7a Marxa Cap del Rec 2013

8a Marxa Cap del Rec 2014

9a Marxa Cap del Rec 2015

10a Marxa Cap del Rec 2016

11a Marxa Cap del Rec 2017