Controls

HORARIS DELS CONTROLS

 Control

Lloc

Hora de pas
CO-0 Ref. Cap de Rec   6:00
CO-1 Can Jan de la Llosa   6:30-8:00
CO-2 Prat Xuïxirà   7:00-9:30
CO-3 Ref. de l’Illa   7:45-11:00
CO-4 Font de la Closa   9:00-14:00
CO-5 Refugi de Perafita  10:15-17:15
CO-6 Ref. Estanys de la Pera  10:45-18:30
CO-7 Ref. Cap de Rec  11:15-21:00

A més hi haurà algun control sorpresa.