Classificacions

TRANSFRONTERERA LLARGA  – https://www.inscripcions.cat/capdelrec2019/classificacions

TRANSFRONTERERA CURTA –https://www.inscripcions.cat/capdelrec2019m/classificacions